Burgs Consultancy

Privacyverklaring Burgs Consultancy B.V.

Burgs Consultancy B.V., gevestigd aan Patijnweg 92, 4461 LS in Goes, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact gegevens:
Burgs Consultancy B.V.
Patijnweg 92
4461 LS Goes
info@burgs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Burgs Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Voor- en achternaam Adresgegevens Email adres Telefoonnummer Bankrekeningnummer Kopie ID bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burgs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Burgs Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen: Afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen en/of e-mailen en/of bezoeken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Als er een wettelijke verplichting is zoals de gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Burgs Consultancy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wij wettelijk verplicht zijn. Financiƫle gegevens 7 jaar Kopie ID 24 uur Overige persoonsgegevens 30 dagen

Delen van persoonsgegevens met derden

Burgs Consultancy verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Burgs Consultancy B.V. maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u een verzoek doet om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De kopie zal binnen 24 uur vernietigd worden. Uw verzoek zal binnen 30 dagen beantwoord worden. Wij wijzen u erop dat u ook een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Burgs Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@burgs.nl.